1398-04-29
لوح تقدیر | لوح نفیس | جلد لوح تقدیر | لوح تقدیر کلاسیک | لوح تقدیر متالیک | لوح تقدیر نفیس | لوح تقدیر مدرن | لوح تقدیر سنتی | جلد لوح تقدیر کلاسیک

متن لوح تقدیر از دانشجو

درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را جناب آقای / سرکار خانم موفقیت و پذیرش شما در آزمون سراسری دانشگاه‌های کشور […]
1398-04-29
لوح تقدیر | لوح نفیس | جلد لوح تقدیر | لوح تقدیر کلاسیک | لوح تقدیر متالیک | لوح تقدیر نفیس | لوح تقدیر مدرن | لوح تقدیر سنتی | جلد لوح تقدیر کلاسیک

متن لوح تقدیر روز معلم

متن لوح تقدیر روز معلم ۱ بسمه تعالی   چه آرام بر منبر سخن تکیه می زنی تا شهابِ ثاقبِ سخن را به سمت اهریمن سکون […]
1398-04-29
لوح تقدیر | لوح نفیس | جلد لوح تقدیر | لوح تقدیر کلاسیک | لوح تقدیر متالیک | لوح تقدیر نفیس | لوح تقدیر مدرن | لوح تقدیر سنتی | جلد لوح تقدیر کلاسیک

متن لوح تقدیر نامه سازمانی

متن لوح تقدیر نامه سازمانی همکار ارجمند جناب آقای …………. احتراماً، بدینوسیله اینجانب از سعی و تلاش و پیگیری های مستمر جنابعالی در انجام فعالیت های […]
1398-04-29
لوح تقدیر | لوح نفیس | جلد لوح تقدیر | لوح تقدیر کلاسیک | لوح تقدیر متالیک | لوح تقدیر نفیس | لوح تقدیر مدرن | لوح تقدیر سنتی | جلد لوح تقدیر کلاسیک

متن لوح تقدیر روز بیمه

متن لوح تقدیر روز بیمه به نام خدا جناب آقای سرکارخانم بیمه ایران مفتخر است که با ارائه بیمه ی زندگی ” مان ” شما را […]
1398-04-29
لوح تقدیر | لوح نفیس | جلد لوح تقدیر | لوح تقدیر کلاسیک | لوح تقدیر متالیک | لوح تقدیر نفیس | لوح تقدیر مدرن | لوح تقدیر سنتی | جلد لوح تقدیر کلاسیک

متن لوح تقدیر روز دانشجو

متن لوح تقدیر روز دانشجو – مناسب برای تقدیر از دانشجو اُطلُبُوا العِلمَ مِنَ المَهدِ الِیَ اللَّحَدِ زگهواره تا گور دانش بجوی لوح زرّین تقدیم به […]
1398-04-29
لوح تقدیر | لوح نفیس | جلد لوح تقدیر | لوح تقدیر کلاسیک | لوح تقدیر متالیک | لوح تقدیر نفیس | لوح تقدیر مدرن | لوح تقدیر سنتی | جلد لوح تقدیر کلاسیک

متن لوح تقدیر فرهنگی و هنری

متن لوح تقدیر فرهنگی و هنری – تقدیر کانون از دانش آموز بسمه تعالی لوح تقدیر دانش آموز عزیز آقای / خانم……….. سلام علیکم به لطف […]
1398-04-29
لوح تقدیر | لوح نفیس | جلد لوح تقدیر | لوح تقدیر کلاسیک | لوح تقدیر متالیک | لوح تقدیر نفیس | لوح تقدیر مدرن | لوح تقدیر سنتی | جلد لوح تقدیر کلاسیک

متن لوح تقدیر نامه اداری

متن لوح تقدیر نامه اداری – کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق آبی تقدیرنامه کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق آبی ……… مدیر عامل […]
1398-04-29
لوح تقدیر | لوح نفیس | جلد لوح تقدیر | لوح تقدیر کلاسیک | لوح تقدیر متالیک | لوح تقدیر نفیس | لوح تقدیر مدرن | لوح تقدیر سنتی | جلد لوح تقدیر کلاسیک

متن لوح تقدیر بازنشستگی

متن لوح تقدیر بازنشستگی – تقدیر از مدیر بازنشسته متن لوح تقدیر بازنشستگی بسمه تعالی لوح تقدیر جناب آقای ………. ریاست محترم بهداشت ودرمان ………. از […]
1398-04-29
لوح تقدیر | لوح نفیس | جلد لوح تقدیر | لوح تقدیر کلاسیک | لوح تقدیر متالیک | لوح تقدیر نفیس | لوح تقدیر مدرن | لوح تقدیر سنتی | جلد لوح تقدیر کلاسیک

متن لوح تقدیر روز پزشک

متن لوح تقدیر روز پزشک – نظام پزشکی گلستان باسمه تعالی لوح تقدیر همکار ارجمند جناب ضمن قدردانی از زحمات بی شائبه و خدمات جنابعالی در […]