انتخاب مدل لوح تقدیر سنتی

2 لت گوشه فلزی : Nafis231

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1چرم مصنوعی
طرح گالینگور:25 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5شومیز
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:715,500 تومان

2 لت جیر : Nafis233

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1جیر
طرح گالینگور:25 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5شومیز
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:714,000 تومان

2 لت دوردوز و گوشه فلزی: Nafis232

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1چرم مصنوعی
طرح گالینگور:25 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5گالینگور متالیک
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:716,500 تومان

2 لت جیر برچسبی : Nafis234

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1جیر
طرح گالینگور:25 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5گالینگور متالیک
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:716,000 تومان